XS_ANGLE_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_DIMENSIONING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANGLE_​TEXT_​IN_​UNFOLDING_​BENDING_​LINE_​DIMENSIONING

Kategoria: Wymiarowanie: Rozwinięcie

Umożliwia ustawienie przedrostka w kątach rozwinięć. Wpływa to na rysunki pojedynczych elementów, na których pokazano elementy gięte w rozwinięciu. Wpisz tekst, na przykład A=. Domyślnie nie ma przedrostka.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Dodawanie wymiarów do elementów rozwiniętych

Was this helpful?
Wstecz
Dalej