XS_ASCII_IMPORT_CREATES_CONSTRUCTION_LINES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASCII_​IMPORT_​CREATES_​CONSTRUCTION_​LINES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Importuj

Aby w Tekla Structures rysować tylko linie konstrukcyjne między punktami obiektu w imporcie ASCII, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. W przeciwnym razie należy ustawić ją na wartość FALSE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej