XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​ADDITIONAL_​PARTS_​FILTER

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane Właściwości rysunku

Umożliwia dodanie dodatkowych elementów niebędących zwykle częścią zespołu słupa do planu zakotwień, takich jak kotwy lub blachy poziomujące. Najpierw należy zdefiniować filtr rysunku zestawczego, a następnie nadać mu nazwę, która będzie wartością tej opcji zaawansowanej.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

W poniższym przykładzie kotwy i blachy poziomujące zostaną pokazane na planie zakotwień.

  1. Otwórz menu Plik, a następnie kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Opcje zaawansowane > Właściwości rysunku.

  2. Wprowadź nazwę filtra rysunku zestawczego w opcji zaawansowanej XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER. W tym przykładzie będzie to nazwa SHOW_IN_ABPLAN (domyślnie).

  3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij kolejno opcje Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy.

  4. W oknie dialogowym właściwości rysunku zestawczego kliknij Filtr.

  5. Kliknij Dodaj rząd.

  6. W opcji Kategoria wybierz Element, w opcji Właściwość wybierz Nazwa, w opcji Warunek wybierz Równe oraz wprowadź *ANCHOR*LEVEL w polu Wartość.

  7. Wprowadź nazwę filtra rysunku (SHOW_IN_ABPLAN) w polu Zapisz jako i kliknij przycisk Zapisz jako.

  8. Kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Po utworzeniu planu zakotwień na rysunku będą widoczne kotwy i płyty poziomujące. Na poniższym rysunku kotwa ma nazwę „ANCHOR ROD”, a blacha poziomująca jest opisana jako „LEVELING PLATE”.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej