XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​COLUMN_​FILTER

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Filtr wyświetlania rysunku zestawczego umożliwia ograniczenie liczby widocznych obiektów i określenie elementów, które mają być uwzględnione w planie zakotwień. Najpierw należy utworzyć filtr słupów, a następnie wprowadzić jego nazwę, która będzie wartością tej opcji zaawansowanej. Tekla Structures wyświetli plan zakotwień ze słupami uwzględnionymi w filtrze rysunku.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER =<nazwa filtra rysunku dla słupów>

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej