XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOMATIC_​USER_​FEEDBACK_​SAVING_​INTERVAL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Wprowadź liczbę całkowitą, aby zdefiniować interwał zapisu informacji o statystykach użytkowania. Interwał zapisywania oznacza liczbę poleceń lub interakcji, które zostaną zaobserwowane przed zapisaniem danych do pliku. Wartość tej opcji zaawansowanej odpowiada liczbie wierszy w pliku historii. Wartością domyślną jest 100.

Plik historii nazywa się UserFeedbackLog.txti znajduje się w folderze Logs pod ścieżką zdefiniowaną przez XSUSERDATADIR w teklastructures.ini pliku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej