XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​FAMILY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane:Numeracja

Umożliwia określenie zawartości numeracji pozycji rodziny zespołów.Na przykład zamiast DT1-1, DT1-2 można określić numerację DT1-A, DT1-B.

W tym celu należy określić opcję zaawansowaną w następujący sposób:

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING= %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER%-%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

W celu zdefiniowania zawartości numeracji pozycji rodziny należy użyć poniższych opcji.Można użyć dowolnej liczby opcji, a każdą z nich należy umieścić miedzy znakami procentu (%).

Opcja

Opis

%ASSEMBLY_PREFIX%

Przedrostek zespołu określony we właściwościach elementu w panelu właściwości.

%ASSEMBLY_POS%

Numer porządkowy pozycji zespołu zaczynający się od numeru początkowego określonego we właściwościach elementu w panelu właściwości.

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER%

Numer rodziny zespołów określony za pomocą numeru początkowego (we właściwościach elementu w panelu właściwości) i ostatecznej pozycji w tej serii numeracji.

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER_WITH_LETTERS%

Numeracja rodziny zespołów za pomocą liter.Litery zaczynają się od A i kończą na Z. Jeśli potrzeba więcej liter, Tekla Structures dodaje drugą lub nawet trzecią literę, na przykład AA lub AAA.

Można również określić dozwolone litery za pomocą opcji zaawansowanej XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS.

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER%

Kwalifikator rodziny zespołów zdefiniowany za pomocą kryteriów numerowania rodziny podanych w oknie dialogowym Nastawienie numeracji.

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Kwalifikator rodziny zespołów za pomocą liter.Litery zaczynają się od A i kończą na Z. Jeśli potrzeba więcej liter, Tekla Structures dodaje drugą lub nawet trzecią literę, na przykład AA lub AAA.

Można również określić dozwolone litery za pomocą opcji zaawansowanej XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.

%UDA:[nazwa_uda]%

Atrybut użytkownika dotyczący zespołu lub elementu głównego zespołu.Jeśli jest zdefiniowany atrybut dla zespołu, zostanie on zastosowany.W przeciwnym razie zostanie użyty atrybut elementu głównego.Można też określić, aby był używany tylko atrybut użytkownika elementu głównego, na przykład %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[nazwa_tpl]%

Atrybut szablonu zespołu lub elementu głównego zespołu, na przykład % TPL:PROJECT.NUMBER% .

Liczba znaków

Można zdefiniować liczbę znaków, dodając na końcu każdej opcji kropkę i odpowiednią liczbę.Na przykład %ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3% pozwoli uzyskać trzy litery dla każdego zespołu, poczynając od AAA.

Przykład

Jeśli opcja zaawansowana zostanie określona w następujący sposób:

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING=%ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER.3%-%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.3%

Wynikiem będzie:

A/001-001.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej