XS_ALLOW_DRAWING_TO_MANY_MULTI_DRAWINGS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​DRAWING_​TO_​MANY_​MULTI_​DRAWINGS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Numeracja

Aby umożliwić uwzględnienie tych samych rysunków na więcej niż jednym rysunku zbiorczym, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE.

Jeśli rysunek ma być uwzględniony tylko na jednym rysunku zbiorczym, należy ustawić wartość FALSE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej