XS_AD_SHORT_MEMBER_WARNING_LIMIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​SHORT_​MEMBER_​WARNING_​LIMIT

Kategoria

Analiza i projektowanie

Ta opcja zaawansowana umożliwia włączenie ostrzeżenia, gdy element obliczeniowy jest krótszy od wartości granicznej.

Długość należy wprowadzić w milimetrach. Wartość domyślna wynosi 50. Jeśli ustawiona wartość ograniczenia wynosi 0, kontrola nie jest przeprowadzana.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej