XS_AD_MEMBER_NUMBER_VISUALIZATION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​MEMBER_​NUMBER_​VISUALIZATION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie numerów elementów podczas wyświetlania modelu analitycznego w widoku modelu. Wartością domyślną jest TRUE, co powoduje wyświetlenie numerów. Aby ukryć numery, ustaw wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej