Przebieg instalacji i licencjonowania

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przebieg instalacji i licencjonowania

Do korzystania z Tekla Structures potrzebna jest subskrypcja online lub licencja lokalna. Kroki instalacji są różne w zależności od typu posiadanej subskrypcji lub licencji.

W przypadku licencji lokalnej należy zainstalować dodatkowe narzędzia. Te narzędzia nie są konieczne w przypadku subskrypcji online.

Kliknij, aby rozwinąć sekcje istotne dla Ciebie i skorzystaj z łączy w tekście, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Typy licencji Tekla Structures

Istnieją dwa typy licencji: subskrypcje online i licencje lokalne.

 • Subskrypcja online jest połączona z Trimble Identity. Subskrypcja jest dostarczana bezpośrednio do Tekla Online Admin tool, gdzie administratorzy konta Twojej organizacji Tekla Online mogą przypisywać subskrypcje poszczególnym użytkownikom. Po uruchomieniu Tekla Structures zaloguj się do chmury Trimble, aby zarezerwować subskrypcję.

  Aby otrzymać bezpłatną subskrypcję Tekla Student na wypróbowanie lub nauczenie się obsługi Tekla Structures, odwiedź witrynę Tekla Campus. Korzystanie z subskrypcji Tekla Student do jakichkolwiek prac komercyjnych jest zabronione.

 • Jeśli posiadasz licencje lokalne lub na żądanie (on-demand), musisz zainstalować serwer licencji na swoim komputerze lub na osobnym serwerze w sieci wewnętrznej. Tekla Structures łączy z lokalnym serwerem licencji, aby sprawdzić licencję użytkownika.

Jeśli zarządzasz własną instalacją Tekla Structures

Uwaga: Aby zapewnić dobrą jakość korzystania z oprogramowania, upewnij się, że komputer jest zgodny z zalecenia sprzętowe Tekla Structures 2022.
Jeśli organizacja nie posiada głównego użytkownika, który zarządza Tekla Structures dla Ciebie, instalacja będzie działać jak poniżej:
 1. Upewnij się, że masz skonfigurowane konto Trimble Identity:

  • Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość e-mail od Trimble z zaproszeniem do utworzenia konta Trimble Identity, postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w tej wiadomości, aby utworzyć konto i mieć pewność dysponowania odpowiednimi uprawnieniami dostępu.

   Jeśli chcesz użyć innego adresu e-mail dla tego konta, najpierw utwórz konto przy użyciu zaproszenia, a następnie zmień adres e-mail.

  • Jeśli nie otrzymałeś zaproszenia, możesz utworzyć nowe konto Trimble Identity, aby pobrać oprogramowanie. Kliknij tutaj, aby utworzyć nowe konto Trimble Identity.

   Aby uzyskać dostęp do subskrypcji online, należy je dodać do grupy organizacji Tekla Online przy użyciu konta administratora firmy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale #GUID-B7671BDD-6345-43AF-A90C-1090EBCEC950.

 2. Zweryfikuj swoje konto Trimble Identity za pomocą kodu weryfikacyjnego z wiadomości e-mail otrzymanej z adresu no-reply@account.trimble.com.

 3. Zaloguj się na stronie https://account.tekla.com/, wprowadź wszystkie wymagane informacje o profilu i kliknij Zapisz.

 4. Pobierz pakiet instalacyjny Tekla Structures i co najmniej jedno ze środowisk Tekla Structures ze strony Tekla Downloads. Na stronie kliknij Pobierz, aby rozpocząć proces pobierania podzielony na kilka kroków, dzięki czemu będziesz mieć pewność pobrania wszystkich wymaganych plików.

 5. Zainstaluj oprogramowanie:

  1. Uruchom instalator Tekla Structures i upewnij się, że instalacja zakończy się powodzeniem.

   Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji, zobacz Instalacja oprogramowania Tekla Structures.

  2. Uruchom co najmniej jeden instalator środowiska.

   Jeśli nie zainstalujesz żadnego środowiska, będzie dostępne tylko środowisko Blank. Nie używaj pustego (blank) środowiska do edytowania modeli ani rysunków. Środowisko blank jest tylko podstawą do tworzenia własnego, dostosowanego środowiska użytkownika i nie zawiera wszystkich narzędzi ani konfiguracji wymaganych do wydajnej pracy.

Po zakończeniu instalacji Tekla Structures i środowiska:
 1. Jeśli masz subskrypcję online, możesz teraz uruchomić Tekla Structures i wybrać domyślną opcję licencjonowania Użyj licencji Tekla online.

  Po zalogowaniu się można wybrać spośród konfiguracji licencji, które zostały aktywowane. Licencje mogą pochodzić z Twojej organizacji Tekla Online lub być przypisane do Ciebie jako do zewnętrznego użytkownika licencji w innej organizacji. Jeśli posiadasz zakupione własne licencje, możesz zarządzać nimi w Admin tool.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia administracyjnego i subskrypcji online, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla.

 2. Jeśli masz standardowe licencje lokalne, przed uruchomieniem Tekla Structures zainstaluj oprogramowanie serwera licencyjnego na swoim komputerze i aktywuj licencję.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz licencjonowanie lokalne Tekla Structures.

 3. Rozpoczęcie nauki korzystania z Tekla Structures:

Jeśli ktoś zarządza Tekla Structures w Twoim imieniu

Jeśli Twoja organizacja ma administratora Tekla Structures (administratora IT lub użytkownika głównego), musisz postępować zgodnie z instrukcjami instalacji i licencjonowania. Oprócz tego może być konieczne wzięcie pod uwagę następujących kwestii:
 • Aby uzyskać dostęp do Tekla online services i subskrypcji online, musisz mieć konto. Jeśli administrator firmy nie zaprosił Cię do organizacji i przypisał subskrypcje online, poproś o dołączenie, aby uzyskać dostęp do usług Tekla online services i licencji:

  #GUID-B7671BDD-6345-43AF-A90C-1090EBCEC950

 • W większości przypadków administrator Tekla Structures w Twojej firmie przygotuje dla Ciebie pakiet instalacyjny lub zainstaluje oprogramowanie za Ciebie. Aby uzyskać dalsze instrukcje, skontaktuj się ze swoim administratorem.

Rozpoczęcie nauki korzystania z Tekla Structures:

W przypadku zarządzania Tekla Structures dla innych użytkowników

Ogólnie prace przy nowym wdrożeniu Tekla Structures mogą przebiegać według następującego przykładu:
 1. Upewnij się, że masz skonfigurowane konto Trimble Identity. Aby uzyskać instrukcje, zobacz #GUID-B7671BDD-6345-43AF-A90C-1090EBCEC950.

 2. Zainstaluj Tekla Structures do własnego użytku i rozpocznij dostosowywanie do swojej organizacji. Zobacz Instalowanie oprogramowania Tekla Structures.

 3. Jeśli do Twojego zakresu odpowiedzialności należy zarządzanie użytkownikami i subskrypcjami online Tekla Structures, dodaj użytkowników do grupy swojej organizacji w narzędziu administracyjnym Tekla Online w celu udzielenia im pełnego dostępu do Tekla online services i do wymaganych subskrypcji online.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia administracyjnego i subskrypcji online, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla.

 4. Przeprowadź wdrożenie Tekla Structures dla użytkowników w organizacji.

 5. Kontynuuj opracowywanie dostosowań do swojej organizacji i wdrażaj je stosownie do potrzeb.

Aby uzyskać instrukcje administratora, zobacz plik PDF, sekcja Zarządzanie Tekla Structures w podręcznikach .

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej