XS_AD_ENVIRONMENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​ENVIRONMENT

Kategoria

Analiza i projektowanie

Ta opcja zaawansowana umożliwia ustawienie środowiska podczas integracji analizy z projektem, aby na przykład ustawić bazę danych przekrojów. Wartością domyślną jest Europe.

Możliwe wartości zależą od używanej aplikacji analitycznej. W przypadku niektórych aplikacji ta opcja zaawansowana nie jest używana.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej