XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTODEFAULT_​UDL_​PERCENT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Komponenty

Umożliwia ustawienie domyślnej wartości procentowej do obliczeń UDL. Wartością domyślną jest 50.

W trybie AutoDefaults Tekla Structures korzysta z wartości procentowych we właściwościach połączenia. Jeśli nie podano wartości procentowej, Tekla Structures użyje tej wartości.

W trybie AutoConnection jest stosowany tylko procent domyślny. Do włączania obliczeń UDL służy opcja zaawansowana XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​AUTOCONNECTION_​USE_​UDL

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej