XS_AD_SOLID_SECONDARY_EXPAND_MM

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​SOLID_​SECONDARY_​EXPAND_​MM

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Analiza i projektowanie

Opcja używana w tworzeniu modelu obliczeniowego do sprawdzenia, czy elementy kolidują ze sobą i czy powinny być połączone w modelu analitycznym. Elementy podrzędne są rozszerzane we wszystkich kierunkach o zadaną odległość, aby utworzyć kolizję, także wtedy, gdy między elementami występuje niewielka przerwa. Wartością domyślną jest 75.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej