Tworzenie modeli

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie modeli

Aby rozpocząć modelowanie w Tekla Structures:

Gdy już nabierzesz wprawy w korzystaniu z podstawowych narzędzi modelowania:

  • Zapoznaj się z narzędziami, które pomagają w sprawdzaniu obiektów w modelu i utrzymywaniu ich w dobrym stanie. Zobacz Sprawdzanie modelu.

  • Dowiedz się, jak możesz kontrolować numerację modelu. Zobacz Numerowanie modelu.

Aby efektywnie prowadzić modelowanie:

  • Dowiedz się, do czego służą aplikacje i jak możesz dodawać więcej możliwości do Tekla Structures. Zobacz Aplikacje.

  • Zapoznaj się z używaniem komponentów, aby szybko dodawać połączenia, elementy i detale w sposób opisany w Komponenty.

  • Możesz także modyfikować komponenty lub utworzyć nowe. Zobacz Komponenty użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej