XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​BASEPLATE_​FILTER

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Filtr rysunku zestawczego umożliwia ograniczenie liczby widocznych obiektów w celu określenia elementów, które mają być uwzględnione w planie zakotwień Najpierw należy utworzyć filtr blach podstawy, a następnie wprowadzić jego nazwę, która będzie wartością opcji zaawansowanej. Tekla Structures na planie zakotwień wyświetli blachy podstawy zdefiniowane przez filtr rysunku.

Jeśli ta opcja zaawansowana została ustawiona, blacha podstawy jest elementem spełniającym następujące reguły:

  • Element należy do tego samego zespołu co słup, który jest elementem głównym zespołu.

  • Element spełnia warunki filtra rysunku określone przez zmienną XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER.

Jeśli w zespole słupa występuje więcej elementów spełniających warunki filtra, za blachę podstawy uważa się element położony najniżej.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Przykład

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER =<nazwa filtra rysunku dla blach podstawy>

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej