XS_AD_DRAW_NODE_SCALE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​DRAW_​NODE_​SCALE

Kategoria:Analiza i projektowanie

Ta opcja zaawansowana służy do skalowania rozmiaru węzłów analitycznych, gdy węzły analityczne są wyświetlane w widokach modelu.Wartością domyślną jest 1.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Przerysuj widoki modelu po zmianie wartości, aby aktywować nowe ustawienie.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej