XS_ALLOW_REBARS_ON_TOP_OF_EACH_OTHER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​REBARS_​ON_​TOP_​OF_​EACH_​OTHER

Kategoria

Detalowanie konstrukcji betonowej

Jeśli w tej opcji zaawansowanej zostanie ustawiona wartość TRUE, można rysować pręty zbrojeniowe jeden nad drugim. W takim przypadku w opcji Widoczność grupy prętów zbrojeniowych wybrano ustawienie pręt w środku grupy lub nastawienie użytkownika oraz występują dwa pręty zbrojeniowe jeden nad drugim, na przykład na górnej powierzchni płyty oraz na dolnej powierzchni płyty. Wartością domyślną jest FALSE. Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej