XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOCONNECTION_​USE_​UDL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Komponenty

Aby włączyć UDL w obliczeniach w poleceniu AutoConnection, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Spowoduje to obliczenie maksymalnej dopuszczalnej siły ścinającej. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej