XS_AUTOMATIC_NEW_MODEL_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOMATIC_​NEW_​MODEL_​NAME

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Aby program Tekla Structures automatycznie sugerował nazwę nowego modelu w oknie dialogowym Nowy, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE (domyślnie). Sugerowana nazwa to Nowy model XX, gdzie XX jest numerem uruchomienia.

Ustawienie w tej opcji zaawansowanej wartości FALSE powoduje, że nazwa nie będzie sugerowana.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej