XS_AD_RESULT_DATABASE_ENABLED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​RESULT_​DATABASE_​ENABLED

Kategoria

Analiza i projektowanie

Umożliwia zdefiniowanie, czy baza danych wyników obliczeń analysis_results.db5 ma zostać utworzona, czy nie. Wartością domyślną jest TRUE. Baza danych wyników obliczeń zostanie utworzona.

Jeśli baza danych wyników obliczeń nie ma być tworzona, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość FALSE. W ten sposób korzystanie z dużych modeli z kilkoma kombinacjami obciążeń jest szybsze i zajmuje mniej pamięci.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej