XS_ANGLE_DEGREE_SIGN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANGLE_​DEGREE_​SIGN

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia prawidłowe wyświetlanie symbolu stopni w językach azjatyckich. Ta opcja ma wartość domyślną unicode:176. Wartość tę można zmienić zależnie od potrzebnego znaku. Aby dodać symbol stopni w języku azjatyckim, należy skopiować symbol z pliku tekstowego i wkleić go bezpośrednio do pola wartości. Nie należy używać wartości unicode.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej