XS_AD_GET_RESULTS_DESIGN_VALUES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​GET_​RESULTS_​DESIGN_​VALUES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Aby importować wyniki obliczeń dla stali i betonu z aplikacji Robot do Tekla Structures za pomocą polecenia Uzyskaj wyniki lub Uzyskaj wyniki dla wybranych w oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Wartością domyślną jest TRUE. Aby nie importować wyników obliczeń, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość FALSE.

Zobacz również

XS_​AD_​GET_​RESULTS_​FORCES

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej