XS_ALLOW_SHEAR_PLATE_CLASH_FLANGE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​SHEAR_​PLATE_​CLASH_​FLANGE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Komponenty

Aby pominąć domyślną tolerancję 0,3 mm między blachą ścinaną a środnikiem elementu podrzędnego w połączeniach z blachą ścinaną, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE (domyślnie). Aby zastosować tę tolerancję, należy ustawić wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej