XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Należy nadać tej opcji zaawansowanej wartość TRUE, aby punkt przyciągania znajdował się w środku okręgów w przypadku przyciągania do środka okręgów utworzonych w modelu za pomocą cięć wielobocznych. Przyciąganie do środka okręgów może być potrzebne na przykład przy tworzeniu wymiarów. Wartością domyślną jest FALSE.

W przypadku zmiany wartości należy ponownie otworzyć rysunek.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej