XS_AD_USE_HIGH_ACCURACY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​USE_​HIGH_​ACCURACY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Wartość FALSE w tej opcji zaawansowanej pozwala uzyskać większą tolerancję w tworzeniu modelu obliczeniowego. W niektórych sytuacjach spowoduje to uzyskanie lepiej dopasowanego modelu obliczeniowego. Jeśli większa tolerancja w tworzeniu modelu obliczeniowego nie jest potrzebna, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej