XS_ADAPTIVE_OBJECTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ADAPTIVE_​OBJECTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Umożliwia zdefiniowanie stosowanej metody adaptacyjności. Dostępne opcje:

  • ENABLED: zostanie użyta nowa metoda adaptacyjności.

  • ENABLED_OLD: zostanie użyta stara metoda adaptacyjności.

  • DISABLED: adaptacyjność jest wyłączona.

Wartością domyślną jest ENABLED.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Stosowanie adaptacyjności do zmiany zbrojenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej