XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANGLE_​DIMENSION_​SYMBOL_​SIZE_​FACTOR

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Ogólne

Umożliwia zdefiniowanie rozmiaru symbolu stopni.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Wartość 1

Wartość 3 (domyślnie)

Wartość 5

Uwaga:

Ustawienie tej opcji zaawansowanej powoduje wyłączenie opcji zaawansowanej XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE.

Zobacz również

XS_​CHECK_​TRIANGLE_​TEXT_​SIZE

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej