XS_AD_ELEMENT_ANGLE_CHECK_ANGLE_DIFF_LIMIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​ELEMENT_​ANGLE_​CHECK_​ANGLE_​DIFF_​LIMIT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Umożliwia ustawienie kąta granicznego między elementem fizycznym i elementem modelu analitycznego w celu sprawdzenia poprawności modelu analitycznego. Kiedy kąt jest większy od wartości granicznej, zostanie wyświetlony komunikat, a do pliku historii zostanie dopisane ostrzeżenie. Niewielkie różnice wartości kątów są normalne, np. w modelu analitycznym kratownicy. Wartością domyślną jest 10.0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej