XS_AD_SUPPORT_VISUALIZATION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​SUPPORT_​VISUALIZATION

Kategoria

Analiza i projektowanie

Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie warunków podparcia podczas wyświetlania modelu obliczeniowego w widoku modelu. Wartością domyślną jest TRUE, co powoduje wyświetlenie warunków podparcia.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej