XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_CLOSING_DRAWING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALWAYS_​CONFIRM_​SAVE_​WHEN_​CLOSING_​DRAWING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Aby zawsze był wyświetlany monit z potwierdzeniem o zapisanie bieżącego rysunku, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE.

Wartością domyślną jest FALSE.. Oznacza to, że jeśli rysunek zostanie zamknięty bez wprowadzania zmian, Tekla Structures domyślnie nie wyświetli monitu o zapisanie rysunku.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej