XS_AD_OPTIMISATION_NO_WEIGHT_SORT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​OPTIMISATION_​NO_​WEIGHT_​SORT

Kategoria

Analiza i projektowanie

Kiedy grupa optymalizacji przekroju poprzecznego jest wyodrębniana z katalogu profili, zostanie ona posortowana domyślnie na podstawie ciężaru przekroju (powierzchni przekroju). Aby wyłączyć sortowanie, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Kolejność przekrojów będzie wówczas taka jak w katalogu profili.

Jeśli zostanie użyta wartość FALSE, grupa będzie sortowana zgodnie z ciężarem przekroju. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej