XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_EXIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALWAYS_​CONFIRM_​SAVE_​WHEN_​EXIT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Umożliwia zdefiniowanie, czy Tekla Structures ma wyświetlać monit o zapisanie modelu, który będzie zamykany bez wprowadzenia zmian.

Jeśli w tej opcji zaawansowanej jest ustawiona wartość TRUE (domyślnie), Tekla Structures zawsze będzie wyświetlać pytanie o zapisanie modelu podczas jego zamykania.

Gdy w tej opcji zaawansowanej jest ustawiona wartość FALSE, Tekla Structures nie wyświetli pytania o zapisanie modelu, jeśli od ostatniego zapisania nie wprowadzono żadnych zmian.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej