XS_AUTOSAVE_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOSAVE_​DIRECTORY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Umieszczenie pliku

Wprowadź ścieżkę folderu zawierającego pliki zapisu automatycznego Tekla Structures. Wartość domyślna to %XS_RUNPATH%\autosave\.

Jeśli ścieżka dostępu nie zostanie zdefiniowana, Tekla Structures umieszcza pliki zapisu automatycznego w folderze bieżącego modelu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej