XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SIZE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Ogólne

Umożliwia zdefiniowanie wysokości symbolu zmiany wokół punktów. Wartością domyślną jest 7.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​HIGHLIGHT_​ASSOCIATIVE_​DIMENSION_​CHANGES

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej