XS_AUTOCONNECTION_TOLERANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOCONNECTION_​TOLERANCE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Komponenty

Umożliwia ustawienie wielkości obszaru, w którym Tekla Structures wyszukuje elementów do połączenia za pomocą polecenia AutoConnection. Wartość należy wprowadzić w milimetrach, np. 500. Wartością domyślną jest 0, co oznacza, że połączenie jest tworzone tylko między kolidującymi lub przylegającymi elementami.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej