XS_AD_MEMBER_TYPE_VISUALIZATION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​MEMBER_​TYPE_​VISUALIZATION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Analiza i projektowanie

Umożliwia użycie kolorów w celu wyróżnienia typów części analitycznych podczas wyświetlania modelu obliczeniowego w widoku modelu. Ustawienie domyślne to TRUE, które powoduje wyświetlanie części analitycznych z użyciem kolorów wg klasy analizy. Ustawienie FALSE powoduje wyświetlanie obiektów blachy z użyciem kolorów klasy analitycznej, a innych części analitycznych w kolorze niebieskim.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej