Opis komponentów stalowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Opis komponentów stalowych

Ta sekcja zawiera informacje na temat używania komponentów stalowych dostarczanych z Tekla Structures.

Jeżeli wiadomo, które komponenty są potrzebne, można nacisnąć klawisz F1 w oknie dialogowym komponentu, aby szybko uzyskać dostęp do odpowiednich stron pomocy. Niektóre komponenty korzystają z zainstalowanych lokalnie plików pomocy w starszym formacie, które są dostępne tylko po naciśnięciu klawisza F1 w oknie dialogowym komponentu.

Więcej komponentów jest dostępnych do pobrania i zainstalowania w Tekla Warehouse.

Można również modyfikować wiele istniejących komponentów i tworzyć własne komponenty użytkownika. Zobacz Komponenty użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej