XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​MIN_​DISTANCE

Kategoria

Analiza i projektowanie

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej odległości między punktami wynikowymi obliczeń dla elementów obliczeniowych. Wartość należy wprowadzić w milimetrach. Wartością domyślną jest 500.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​DIVISION_​COUNT

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​DISP_​DIVISION_​COUNT

Was this helpful?
Wstecz
Dalej