XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SYMBOL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Ogólne

Umożliwia zdefiniowanie używanego symbolu zmiany powiązania. Wartością domyślną jest AssociativityAnchor@1 (chmurka).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​HIGHLIGHT_​ASSOCIATIVE_​DIMENSION_​CHANGES

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej