XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Numeracja

Umożliwia oparcie numerów zespołów na numerach rysunków. Do zdefiniowania zawartości znaków zespołów służą następujące przełączniki. Można użyć dowolnej liczby przełączników, a każdy z nich należy umieścić miedzy znakami procentu (%).

Dostępne są następujące przełączniki:

Przełącznik

Opis

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Nazwa rysunku zbiorczego.

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%

Położenie rysunku zespołu w rysunku zbiorczym.

%ASSEMBLY_PREFIX%

Przedrostek zespołu w modelu.

%ASSEMBLY_POS%

Numer pozycji zespołu w modelu.

Pola szablonu

Wprowadź TPL: i nazwę odpowiedniego pola szablonu. Każdą nazwę należy umieścić między znakami procentu (%). Na przykład: %TPL:PROJECT.NUMBER%

UWAGA: Pola szablonów o nazwie rozpoczynającej się od DRAWING nie działają z tą opcją zaawansowaną, na przykład: DRAWING.TITLE1. Jeśli zostaną użyte w wartości, Tekla Structures zastąpi cały łańcuch wartością domyślną.

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika można definiować w pliku objects.inp

Wprowadź UDA: i nazwę odpowiedniego atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika w takiej postaci jak w pliku objects.inp. Na przykład: %UDA:MY_INFO_1%

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby przedstawić numery złożone zespołu w formacie nazwa rysunku zbiorczego + przedrostek elementu + położenie na rysunku zbiorczym, należy zdefiniować tę opcję zaawansowaną w następujący sposób:

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%%ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%

W ten sposób powstanie znak zespołu 10B1, gdzie:

  • 10 jest numerem rysunku,

  • B jest przedrostkiem zespołu,

  • 1 informuje, że jest to pierwszy zespół na arkuszu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej