XS_AD_OPTIMISATION_RECURSE_CATALOG

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​OPTIMISATION_​RECURSE_​CATALOG

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Aby w Tekla Structures ignorować reguły katalogu profili dotyczące optymalizacji rozmiarów elementów stalowych i przeszukiwać cały katalog profili, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Jeśli reguły mają być uwzględniane, należy ustawić wartość FALSE. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej