XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_3D

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​POSITION_​CODE_​3D

Kategoria

Szablony i symbole

Aby uwzględnić orientację Z w kodach położenia zespołu, należy ustawić wartość TRUE.

Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej