XS_AD_NODE_NUMBER_BY_Z

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​NODE_​NUMBER_​BY_​Z

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Analiza i projektowanie

Jeśli dla tej opcji zaawansowanej zostanie wybrane ustawienie TRUE, numer początkowy każdego węzła obliczeniowego jest ustalany na podstawie globalnej współrzędnej Z dla tego węzła. Przykład:

  • Jeśli wartość współrzędnej „z” jest mniejsza od 1000,0 — numer początkowy węzła wynosi 0.

  • Jeśli wartość współrzędnej „z” mieści się w przedziale od 1000,0 do 1999,0 — numer początkowy węzła wynosi 1000.

  • Jeśli wartość współrzędnej „z” mieści się w przedziale od 2000,0 do 2999,0 — numer początkowy węzła wynosi 2000.

Do węzła jest przypisywany pierwszy wolny numer powyżej numeru początkowego.

Wartością domyślną jest FALSE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej