XS_AD_NEAR_NODES_WARNING_LIMIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​NEAR_​NODES_​WARNING_​LIMIT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Ta opcja zaawansowana umożliwia włączenie ostrzeżenia, gdy odległość między węzłami obliczeniowymi jest mniejsza niż wartość graniczna.

Wartość graniczną należy wprowadzić w milimetrach. Wartość domyślna wynosi 0, co oznacza, że Tekla Structures nie wyświetla ostrzeżeń.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby w Tekla Structures wymusić wyświetlanie ostrzeżeń, gdy węzły obliczeniowe są od siebie oddalone o mniej niż 5 mm, w opcji XS_AD_NEAR_NODES_WARNING_LIMIT ustaw wartość 5.

Zobacz również

XS_​AD_​SHORT_​MEMBER_​WARNING_​LIMIT

XS_​AD_​SHORT_​RIGIDLINK_​WARNING_​LIMIT

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej