XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW_COORDSYS_FOR_BOLT_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW​_COORDSYS_FOR_BOLT​​​​​​​​​​_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia wybór kierunku wymiarów na planie zakotwień. Jeśli ustawiono wartość TRUE, wymiary widoku detalu planu zakotwień są tworzone przy użyciu układu współrzędnych widoku głównego. Wartością domyślną tej opcji zaawansowanej jest FALSE, co oznacza, że wymiary widoku detalu planu zakotwień są tworzone na podstawie układu współrzędnych blachy podstawy.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej