XS_AD_CURVED_BEAM_SPLIT_ACCURACY_MM

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​CURVED_​BEAM_​SPLIT_​ACCURACY_​MM

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Umożliwia ustawienie maksymalnej odległości między elementem zakrzywionym a segmentem prostym. Wartość należy wprowadzić w milimetrach. Wartością domyślną jest 25.0 mm.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej