XS_AD_NODE_NUMBER_VISUALIZATION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​NODE_​NUMBER_​VISUALIZATION

Kategoria

Analiza i projektowanie

Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie numerów węzłów podczas wyświetlania modelu obliczeniowego w widoku modelu. Wartością domyślną jest TRUE, co powoduje wyświetlenie numerów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej