XS_AD_NODE_NUMBER_VISUALIZATION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​NODE_​NUMBER_​VISUALIZATION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie numerów węzłów podczas wyświetlania modelu obliczeniowego w widoku modelu. Wartością domyślną jest TRUE, co powoduje wyświetlenie numerów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej