XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_WELD_SYMBOLS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​INCH_​MARK_​IN_​WELD_​SYMBOLS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Jednostki brytyjskie

Aby w Tekla Structures uwzględniać symbol cali (") w symbolach spoin, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Jeśli symbol cala nie ma być wyświetlany, należy ustawić wartość FALSE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej