XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​OPTIMISATION_​DISABLED

Kategoria

Analiza i projektowanie

Umożliwia sprawdzenie wartości obliczeniowych katalogu profili. Aby włączyć optymalizację projektu, należy użyć wartości FALSE. Aby wyłączyć optymalizację projektu, należy użyć wartości TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​PROFILE_​ANALYSIS_​CHECK_​ALL

Was this helpful?
Wstecz
Dalej