XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​OPTIMISATION_​DISABLED

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Umożliwia sprawdzenie wartości obliczeniowych katalogu profili. Aby włączyć optymalizację projektu, należy użyć wartości FALSE. Aby wyłączyć optymalizację projektu, należy użyć wartości TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​PROFILE_​ANALYSIS_​CHECK_​ALL

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej