XS_ARC_WIDTH_OF_CLOUD

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ARC_​WIDTH_​OF_​CLOUD

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia określenie szerokości łuków chmurek na papierze (domyślnie 10 mm). Do zaznaczenia zmian na rysunkach można użyć narzędzia Chmurka.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Ustawienie opcji zaawansowanej

Przykładowy wygląd na rysunku

1

10

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej