XS_ARC_WIDTH_OF_CLOUD

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ARC_​WIDTH_​OF_​CLOUD

Kategoria

Właściwości rysunku

Umożliwia określenie szerokości łuków chmurek na papierze (domyślnie 10 mm). Do zaznaczenia zmian na rysunkach można użyć narzędzia Chmurka.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Przykład

Ustawienie opcji zaawansowanej

Przykładowy wygląd na rysunku

1

10

Was this helpful?
Wstecz
Dalej